Wartoooo WIEDZIEĆ

GLINIASTA GLEBA - co zrobić, aby powstał na niej piękny ogród?
GLINIASTA GLEBA - co zrobić, aby powstał na niej piękny ogród?

Glina jest trudna w uprawie. Jednak dzięki właściwej pielęgnacji i przestrzeganiu pewnych zasad może stać się wartościową glebą ogrodową, w której dobrze będą rosły liczne gatunki roślin.

Dostosuj ogród do zaistniałych warunków. Jeśli zaobserwujesz, że przez dłuższy czas w jakimś miejscu stoi woda, podczas gdy w innych już wyschła, byc może warto tam zaprojektować oczko wodne lub rabatę z roślinami błotnymi lub

Wykonaj drenaż działki w postaci podziemnej sieci rur perforowanych zbierających wodę z całego terenu i gromadzących ją w studni zbiorczej lub odprowadzających ją do kanalizacji.

Ukształtuj teren ze spadkiem, tak aby woda mogła odpłynąć w miejsce, w którym nie będzie przeszkadzała (np na ulicę, do nieuzywanej części ogrodu, do dołu zbiorczego).

Zaprojektuj rabaty na podwyżeniach, nie sadź w zagłębieniach terenu roślin wrażliwych na nadmiar wody.  Mając teren gliniasty, nieprzepuszczalny nalezy dobrać takie gatunki roślin, które lubią stałe lub okresowe zalewanie np: wierzby, olchy, dąb błotny, cyprysik błotny, dereń biały, bagno zwyczajne, żurawina błotna, kosaćce syberyjskie, knieć błotna itd. Jeśli chcesz zaryzykowac posadzenie w ogrodzie rośliny, która nie toleruje gleby gliniastej, ulokuj ją na wzniesieniu lub wykop dół kilka razy większy od jej bryły korzeniowej i wypełnij go urodzajną ziemią z dodatkiem nawozu. Powstanie "donica", w której możesz posadzić roślinę. Aby woda nie zbierała się przy jej korzeniach, tak uformuj teren, by spadek wynoszący około 5% skierowany był na zewnątrz rośliny.

Popraw strukturę gleby.  Jest to czynnośc pracochłonna, jednak dająca dobre rezultaty. Na naszej glebie (przes sadzeniem i siewem oczywiście) rozsypujemy możliwe najgrubszą warstwę piasku rzecznego oraz próchnicy (torfu, kompostu, ziemi liściowej) i dokładnie przekopujemy, mieszając tak, aby składniki połączyły sią jak najdokładniej. Najlepszy efekt otrzymamy najpierw przekopując ręcznie, nastepnie glebogryzarką - tyczy się to oczywiście niewielkich terenów, przy dużych pozostaje uprawa mechaniczna.

Sadź rośliny wiosną, a nie jesienią. Glina gromadzi dużo wody, która zamarzając zimą, powoduje, że gleba się unosi. Posadzone jesienią, niezakorzenione w nowym miejscu rośliny mogą wtedy zostać wypchnięte do góry i ich korzenie mogą przemarznąć.

Pod ogród warzywny wymień ziemie na kompostową. Ogrody warzywne i rabaty z roślinami jednorocznymi muszą być corocznie głęboko przekopywane. Przekopywanie gliny jest bardzo uciążliwe, dlatego lepiej ograniczyć uprawy, które tego wymagają.

Nie chodź po glinie, gdy jest mokra. Unikniesz w ten sposób jeszcze większego zagęszczenia cząsteczek gliny oraz bałaganu spowodowanego przenoszeniem grubej warstwy gleby na podeszwach butów.

Podlewaj umiarkowanie. Na terenach gliniastych podlewanie jest  czynnościa wymagająca wyczucia. Oczywistym jest, że nie podlewamy roślin w okresach mokrych, kiedy na działce stoi woda, jednak w okresach suszy rosliny wymagaja nawodnienia, jak na każdej innej glebie. Trzeba jednak wykazać sie wyczuciem, bo nalana pod roślinę woda nie przesiąknie w głąb gleby, a pozostanie przy roslinie i łatwo o jej nadmiar i gnicie korzeni.

Pozostawienie ogrodu na glebie gliniastej bez podlewania w porze suchej też nie jest dobrym pomysłem. Glina zmienia się w tedy w twardą pękająca subustancję- recznie trudno nawet rozłamac takie bryły - tak samo ciężko rosnie sie w takiej "skale" roślinom.

WRÓĆ