Wartoooo WIEDZIEĆ

Niechemiczne metody OCHRONY ROŚLIN.
Niechemiczne metody OCHRONY ROŚLIN.

 

Metoda chemiczna w dalszym ciągu odgrywa podstawową rolę w ochronie upraw przed szkodnikami, bowiem daje możliwość doraźnego i skutecznego ograniczania liczebności agrofagów. 

Jednak coraz częściej słyszymy o chorobach roslin, które stają sie co raz bardziej odporne na opryski lub o zagrożonych owadach pozytecznych, które padaja ofiara oprysków skierowanych przeciw szkodnikom. Dlatego warto sie zastanowic nad alternatywnymi metodami walki ze szkodnikami.

Metoda agrotechniczna

Metoda ta polega na stosowaniu zabiegów agrotechnicznych oraz higienicznych w celu poprawy stanu roślin oraz zwiększenia ich odporności na uszkodzenia powodowane przez organizmy szkodliwe. Zabiegi te często jednocześnie mogą pogorszyć warunki przeżycia i rozwoju organizmów szkodliwych. Do najważniejszych zabiegów należą:

  • uprawa gleby – przekopywanie i oranie, niszczy mechanicznie niektóre chwasty i przerywa rozwój wielu organizmów szkodliwych,
  • nawożenie organiczne – dostarcza składników pokarmowych oraz podnosi żyzność gleby, 
  • nawożenie mineralne 
  • siew i sadzenie – o terminie siewu lub sadzenia roślin decyduje temperatura i wilgotność gleby, wymagania rośliny co do temperatury i długości okresu wegetacji oraz istniejące zagrożenie ze strony organizmów szkodliwych. 
  • dobór odmian – odpowiedni dla danego miejsca i rodzaju gleby gatunek wykazuje się wiekszą odpornością na czynniki szkodliwe a co za tym idzie mniejszym prawdopodobienstwem wystapienia objawów chorobowych.

Kwarantanna

To system organizacyjno-kontrolny oparty na przepisach i porozumieniach, także międzynarodowych. Przestrzeganie przepisów i zasad kwarantannowych ma zapobiegać przewożeniu chorób, szkodników i chwastów z zagranicy i rozprzestrzenianiu ich w kraju. 

Metoda biologiczna

Biologiczne środki ochrony roślin – to grupa środków, które jako substancję biologicznie czynną zawierają mikroorganizm lub jego produkt i formy przetrwalnikowe albo organizmy żywe. Środki te nazywa się często biopreparatami. Najczęściej stosowane są środki oparte na różnych szczepach bakterii, lecz także takie, które posiadają wirusy, nicienie i grzyby. W biologicznej ochronie upraw wykorzystuje się np. drapieżnego roztocza dobroczynka szklarniowego w zwalczaniu przędziorków, owada Encarsia formosa pasożyta larw mączlika szklarniowego i wiele innych entomofagów, czyli zwierząt odżywiających się owadami. I najbardziej znany, a chyba nie doceniany nasz sprzymierzeńca - biedronka, która zywi sie mszycami i innymi owadami.

Metoda mechaniczna i fizyczna

Metoda mechaniczna niestey jest bardzo pracochłonna i stąd niezwykle rzadko stosowana. Polega na ręcznym zbieraniu i niszczeniu szkodników. Wyłapywaniu ich za pomocą opasek chwytnych, rowków, stosowaniu zapór. Metoda fizyczna polega też na stosowaniu niskiej lub wysokiej temperatury do niszczenia szkodników i patogenów w ziemi lub środkach przeznaczonych do uprawy roslin.

                                                                                                                                                                                        W tekście wykorzystano materiały z republika.pl

WRÓĆ