Wartoooo WIEDZIEĆ

Sadzenie roślin a prawo
Sadzenie roślin a prawo

Sadząc rośliny na terenie będącym naszą własnością często ni zdajemy sobie sprawy, że za parę lat ich rozmiary zwiększą się a gałęzie , czy korzenie zawitają również na posesję sąsiada. Może to rodzić spory sąsiedzkie, ale czy jest zabronione prawnie?  Czy są <przepisy w jakiej odległości sadzic rosliny od ogrodzenia>?  Otóż szczegółowych norm na to nie ma, ale wiele kwestii spornych regulują przepisy Kodeksu Cywilnego (atr. 143-154) zwane potocznie prawem sąsiedzkim oraz można odnaleźć związane wyroki w orzecznictwie sądowym.

Pokrótce wygląda to tak:

  • Właściciel sąsiedniego gruntu uprawniony jest do obcięcia zwieszających się na teren jego działki gałęzi, a także przechodzących na jego teren z sąsiedniej działki korzeni. Wcześniej jednak powinien poinformować sąsiada o tym, że rośliny sprawiają mu kłopot, poprosić właściciela roślin o usunięcie w wyznaczonym terminie. W tym celu należy pozwolić wejść mu na teren, na który zwisają sporne gałęzie. Jeśli właściciel roślin ich nie uporządkuje może sam przystąpić do dzieła.
  • Jeśli na nasza działkę przechodzą gałęzie drzew owocowych, to owoce, dopóki rosną na drzewie, SA własnością właściciela drzewa. Ma on prawo zrywać je znad naszego terenu. W momencie gdy owoce opadną na nasza ziemię staja się nasza własnością. Nie wolna nam jednak strząsać ich z drzewa.
  • Korzenie przechodzące na działkę sąsiednia można usuwać bez uzgodnienia, jednak jeśli zdarzy się , że po ich uschnięciu drzewo obumrze, możemy odpowiadać z powództwa cywilnego za zniszczenia własności sąsiada.
  • Jeśli liście z naszego drzewa opadają na posesje sąsiada możemy być wezwani do ich uprzątnięcia lub obciążeni kosztami prac porządkowych.
  • Za szkody wyrządzone przez konar z naszego drzewa (opadły np. podczas wichury) w ogrodzeniu lub dachu należącego do sąsiada odpowiadamy my – właściciele drzewa.
  • Żywopłoty i duże drzewa mogą też zrodzić problem zacienienia sąsiedniej posesji, nawet jeśli nie wchodzą na jej granice. Przyjmuje się, że odległość zwartego pasa zieleni  nie powinna być mniejsza niż połowa jego wysokości… jak często jednak mamy tak wiele miejsca?  Najczęściej żywopłotu następuje blisko wzdłuż ogrodzenia.  Jeśli spowodowane tym zacienie terenu lub domu sąsiada wyda mu się zbyt uciążliwe może on ubiegać się o nakaz usunięcia znajdującej się przy jego granicy roślinności. Wtedy wszystko zależy od oceny urzędników.
WRÓĆ