Omówienie potrzeb
Koncepcje przestrzenne
Szata roślinna
Propozycje oświetlenia
Projekty techniczne lub realizacja
Omówienie potrzeb

Na początek ustalamy rodzaj i szczegółowość projektu - od tego uzależniona będzie jego cena i termin wykonania.

Następnie ustalamy Państwa oczekiwania wzgledem ogrodu, jego wyglądu i funkcji, jakie ma spełniać. Wysyłamy do Państwa ankiety pozwalające na ustalenie Państwa potrzeb i gustu.

Po ustaleniu tych szczegółów rozpoczynamy gromadzenie materiałów wyjściowych do projektu. Podstawowymi informacjami, jakie potrzebujemy uzyskać są : wymiary działki, miejsca usytuowania budynków i innych istniejących elementów stałych, przebiegu istniejących instalacji. Pomocne tu są posiadane przez Państwa materiały np. mapa geodezyjna lub plan sytuacyjny, projekt budowlany, plany lub projekty innych branż (np. projekt przebiegu instalacji gazowej,elektrycznej,szamba) jeśli takowe Państwo posiadacie. Jeśli nie posiadacie Państwo wyżej wymienionych przeprowadzamy pomiary, inwentaryzacje i wywiad.

Możemy też pobrać próbkę gleby w celu przeprowadzenia jej analizy (na jej podstawie ustalamy skład chemiczny ziemi, czy jest zdrowa, czy konieczna jest jej wymiana).

Potrzebne nam będą też fotografie terenu. Wykonamy je podczas wizji lokalnej lub poprosimy o ich wykonanie Państwa.

 

Koncepcje przestrzenne

Pierwszym etapem prac projektowych jest  przygotowanie przez nas  dwóch  propozycji zagospodarowania terenu wraz z propozycją stylizacji  (ustalamy charakter ogrodu, proporcje między trawnikiem a rabatami, zastosowane urządzenia, materiały, elementy dekoracyjne), ale jeszcze bez wykazu roślin. Ta część prac ma główny wpływ na późniejszy wygląd elementów nieożywionych i charakter ogrodu. W celu przybliżenia przedstawianych pomysłów posługujemy się tu fotografiami i barwną planszą wraz z opisem lub wizualizacją filmową tego typu: https://www.youtube.com/watch?v=HZAL_GpKRyE&t=2s o charakterze i stylu dopasowanym oczywiście do Państwa gustu. Na podstawie tych planów ustalamy wraz z Gospodarzami ostateczną wersję koncepcji zagospodarowania (analizują Państwo plany wstępnych koncepcji, aby wybrać najbliższe Wam pomysły i z tego robimy kompilację lub wybieramy całościowo którąś z propozycji).  Po zakończeniu tego etapu wiemy już ile trawnika, a ile rabat będzie w naszym ogrodzie, jakie materiały dekoracyjne zastosujemy, jakie urządzenia itp.

Szata roślinna

 Na powstałym ostatecznym projekcie zagospodarowania terenu  „sadzimy rośliny”.  Na tym etapie pokazujemy zdjęcia proponowanych gatunków, omawiamy ich walory estetyczne i użytkowe, aby wybrać najbardziej optymalny zestaw.  Znajdujemy kompromis między potrzebami Państwa i roślin. Dobieramy taki zestaw, gatunków i odmian, który będzie atrakcyjny w poszczególnych porach roku uwzględniając pory kwitnienia roślin, barwę liści i igieł, czy w końcu kolor i porę owocowania. Nie bez znaczenia jest też barwa i faktura kory oraz struktura ułożenia pędów – to one pozostają ozdobą ogrodu w zimowe miesiące. Równie istotnym elementem mającym wpływ na dobór roślin jest  dostosowanie ich do danego siedliska, tak aby rośliny wymagały jak najmniej uwagi i bez specjalnych zabiegów czuły się i wyglądały dobrze.  Ważne jest też Państwa podejście – to czy chcecie na ogród tylko patrzeć nie poświęcając mu zbyt dużo uwagi, czy lubicie  prace w ogrodzie i pragniecie mieć kolekcję pięknych roślin, o które będziecie dbać.

Propozycje oświetlenia

Kolejnie ustalamy usytuowanie punktów świetlnych, jeśli obecność takowych okaże się pożądana.  Często klienci zapominają, że w ogrodzie przebywamy też po zmierzchu, a odpowiednie oświetlenie, to nie tylko bezpieczne poruszanie się po terenie, ale też  nadanie mu nastroju i urody poprzez wyeksponowanie poszczególnych roślin i elementów architektury.  Omawiamy tu rodzaje i typy oświetlenia oraz proponujemy ich rozplanowanie.

 

Na tym kończy się etap podstawowych prac projektowych.

Projekty techniczne lub realizacja

Po zamknięciu etapu związanego z Projektem Ogrodu kolejnym krokiem jest sporządzenie na jego podstawie wstępnego kosztorysu wykonania przez nas poszczególnych prac lub opracowanie szczegółowych projektów technicznych czy wykonawczych.

Jeżeli decydujecie się Państwo na realizacje ogrodu przez naszą firmę (po zaakceptowaniu kosztorysu) nie ma potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych projektów (wszelkie projekty techniczne wykonujemy dla własnych potrzeb w formie szkicowej i Państwo nie ponoszą żadnych z tym związanych kosztów).

Jeśli kosztorys zostanie przez Państwa przyjęty podpisujemy umowę o wykonanie prac realizacyjnych.

Gwarancję roczną zapewniamy w przypadku naszej pielęgnacji, na którą oczywiście tez dostarczymy ofertę.

Jeżeli decydują się Państwo na wykonanie ogrodu we własnym zakresie, po otrzymaniu projektu koncepcyjnego możecie Państwo stwierdzić, iż pragniecie uszczegółowić którąś jego cześć lub uzyskać dokładne wytyczne do wykonania. Przykładowo: projekt nawadniania, projekt wytyczenia obrzeży, projekt wykonania ławki, projekt wykonania nawierzchni itp.  Możecie zamówić u nas i takie projekty.